SECURER MOBILE DEVICES

BITTIUM

SIRIN LABS

PURISM

SMART ALTERNATIVES

WISEPHONE

MP02

LIGHTPHONE

unihertz

Mobile alternate OS

Graphene os

SailFish OS

Ubuntu touch

Tizen

LineageOS

HarmonyOS

KAI OS

Plasma A

Mobian

CalyxOS

/e/os